PostgreSQL

React

AWS

Python

Data visualization

Misc